When 10 years' worth of labor peace came to the NFL in 2011, so did a massive change in the rules governing practice – during the season, the offseason and, most especially, in training camps. Lengthy double sessions, the dreaded Ryan Tannehill Jerseys by players two-a-days, became a shorter session and a walkthrough.Hitting anywhere outside the games themselves was minimized. Days off during camp were required. Perhaps as worrisome to coaching staffs, not to mention players on the roster bubble, was a significant decrease in teaching time.Unless the collective bargaining agreement is opened before it expires after the 2020 season, none of that will change. And the complaints will remain."Some of the things, Cameron Wake Jerseys that you can't put a player in front of a player in the offseason even with a pad on," Cowboys linebackers coach Matt Eberflus said of one major problem. "That to me is restrictive because you have to use managers and those types of things. The rules are the rules and we abide by the rules. But I think that at times can be a little bit restrictive."So does Falcons guard Ben Garland, to a degree."I think it depends on who you are," the veteran of three NFL seasons said. "If you are a guy who is really young and a free agent and doesn't have a lot of reps, it is really tough for you because it really limits your reps and your experience."If you're an older guy, a vet like Alex Mack and Andy Levitre who have played a lot of years and you can just come out here and get Mario Williams Jerseys these nice, crisp, hard and fast reps, I think it's very beneficial."That'd be tough as a rookie free agent to come in here and only get a few snaps to show yourself."Where coaches would run and rerun plays that didn't look right in the pre-2011 training camps, they now must turn to film study, videos, photos and other teaching methods in many cases. Some of the great strategists of the game, from Pete Carroll in Seattle to John Jarvis Landry Jerseys Harbaugh in Baltimore, have become educators at OTAs, minicamps and during the summer. Having veterans who have been on the same team for a while is a major boost to the coaches.

Často kladené otázky

PDF Tlačiť E-mail

Ako postupovať, ak sa mi stala poistná udalosť?

Parciálna havária

Parciálna havária je havária, pri ktorej došlo k parciálnej t.j. opraviteľnej škode. Teda nedošlo k totálnemu zničeniu.

 • V momente vzniku poistnej udalosti je potrebné zaistiť vyšetrenie udalosti políciou.
 • Následne je potrebné poistnú udalosť nahlásiť likvidátorovi najbližšej pobočky poisťovne, kde je vozidlo havarijne poistené. Kontaktné číslo Vám sprostredkuje náš pracovník.
 • Pri nahlásení poistnej udalosti je nevyhnutné preukázať sa osvedčením o evidencii motorového vozidla, vodičským preukazom, dokladom o povinnom zmluvnom poistení a číslom hromadnej poistnej zmluvy alebo číslom individuálnej poistnej zmluvy.
 • Likvidátor poisťovne dohodne a zabezpečí obhliadku vozidla a poistnej udalosti pridelí identifikačné číslo.
 • O vzniku poistnej udalosti je potrébne informovať Westfinreal WFR-Leasing.

Totálna škoda

Totálna havária je taká, pri ktorej došlo k totálnej škode, teda zničeniu vozidla.

 • V momente vzniku poistnej udalosti je potrebné zaistiť vyšetrenie udalosti políciou.
 • Následne je potrebné poistnú udalosť nahlásiť likvidátorovi najbližšej pobočky poisťovne, kde je vozidlo havarijne poistené. Kontaktné číslo Vám sprostredkuje náš pracovník.
 • Pri nahlásení poistnej udalosti je nevyhnutné preukázať sa osvedčením o evidencii motorového vozidla, vodičským preukazom, dokladom o povinnom zmluvnom poistení a číslom hromadnej poistnej zmluvy alebo číslom individuálnej poistnej zmluvy.
 • Likvidátor poisťovne dohodne a zabezpečí obhliadku vozidla a poistnej udalosti pridelí identifikačné číslo.
 • O vzniku poistnej udalosti je potrébne informovať Westfinreal WFR-Leasing.

Odcudzenie vozidla

 • Po zistení odcudzenia predmetu leasingu je nevyhnutné ihneď nahlásiť túto skutočnosť na polícii,ktorá zabezpečí jej vyšetrenie a zaprotokolovanie.
 • Pri odsudzení vozidla je potrebné túto skutočnosť nahlásiť na najbližšej pobočke Westfinreal Wfr-Leasing.

Predčastné ukončenie zmluvy

 • O predčasné splatenie žiada zákazník vždy písomne. Žiadosť musí obsahovať:
  • Názov žiadateľa.
  • Číslo zmluvy.
  • Dôvod predčasného ukončenia.
  • Dátum najbližšej splatnosti splátky, ku ktorému má byť zmluva predčasne ukončená (v zmysle zmluvných podmienok).
  • Konktaktné údaje (vrátane aktuálnej adresy, aktuálneho telefónu, resp. faxu).
 • Sumu predčasného ukončenia zmluvy vyčísľujeme iba k dátumu splatnosti splátky. Dátum splatnosti si môžete skontrolovať podľa Dohody o platbách nájomného/predpisu splátok. Ak máte záujem zistiť túto sumu k inému termínu splatnosti splátky, je potrebné požiadať o výpočet približne 1 mesiac pred splatnosťou danej splátky.
 • Žiadosť o výpočet predčasného ukončenia je potrebné do WFR Leasing doručiť minimálne 10 pracovných dní pred dátumom, ku ktorému má byť zmluva ukončená. V prípade, že táto lehota nie je dodržaná, má leasingová spoločnosť právo stanoviť termín predčasného ukončenia až k termínu nasledujúcej splátky.
 • podmienkou spracovania žiadosti o výpočet predčasného ukončenia je vyrovnanie všetkých záväzkov voči lízingovej spoločnosti. V prípade, že na zmluve budeme evidovať, ku dňu prijatia žiadosti, pohľadávky, sme oprávnený žiadosť, z tohto dôvodu, zamietnuť.
 • poplatok za predčasné ukončenie zmluvy si WFR Leasing účtuje podľa aktuálneho Sadzobníka poplatkov za poskytované služby. Jeho výška bude započítaná do celkovej sumy na vysporiadanie predčasného ukončenia.