Tovar

Založenie akciovej spoločnosti

Založenie akciovej spoločnosti na Slovensku môže byť jedným z krokov k úspešnému podnikaniu. Akciová spoločnosť (a.s.) je právnickou osobou, ktorá môže vykonávať obchodnú činnosť a zároveň emitovať akcie na burze alebo ich predávať súkromným investorom. Založenie akciovej spoločnosti je preto vhodné pre podnikateľov, ktorí chcú rozšíriť svoje obchodné aktivity a získať ďalšie finančné prostriedky na rozvoj svojho podnikania. Pri zakladaní akciovej spoločnosti na Slovensku je potrebné vyplniť niekoľko formulárov a získať potrebné dokumenty, ako je napríklad obchodný register, daňové identifikačné číslo a ďalšie. Po získaní všetkých potrebných dokumentov a splnení všetkých formálnych požiadaviek je potrebné podpísať zakladateľskú listinu a zaregistrovať spoločnosť v Obchodnom registri. Všetky právne a administratívne záležitosti pre vás vyrieši eZmluva, len za 1399€.

porada

Čo suma v sebe zahŕňa?

Ponúkame bezplatnú právnickú poradenskú službu, kde Vám budeme k dispozícii na odpovedanie na všetky otázky týkajúce sa zakladania spoločnosti. Budeme pre Vás pripravovať všetky potrebné dokumenty na založenie akciovej spoločnosti s presnosťou a profesionalitou, ktoré budú v súlade s platnými zákonmi. Navštívime živnostenský úrad zodpovedný za registráciu nových podnikateľských subjektov v mene Vašej spoločnosti.

teambuilding

Požiadame o vydanie súhlasu správcu dane, ktorý je nutný pre zaregistrovanie spoločnosti. Zašleme žiadosť na zapísanie firmy do obchodného registra, ktorý je potrebný pre oficiálne zápis spoločnosti. Zabezpečíme aj súdny poplatok vo výške 829,50 €, ktorý je nevyhnutný pre zápis spoločnosti do obchodného registra. V každom prípade, založenie akciovej spoločnosti môže byť veľkým krokom vpred pre Vaše podnikanie a môže priniesť mnoho výhod, ako napríklad možnosť získať väčší kapitál a rozšírenie akcionárskej základne. Avšak, je dôležité pochopiť všetky riziká a povinnosti, ktoré s tým súvisia, aby ste urobili správne rozhodnutie pre Váš biznis.