Tovar

Spoločnosti bez histórie

Máte nápad na podnikanie, ktorý by ste chceli zrealizovať? Máte vypracovaný podnikateľský plán, prekypujete energiou, ktorá sa upriamuje na obchodovanie, ale neviete ako začať? Rozhodli ste sa pre spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá sa vyznačuje istými špecifickými znakmi, ale neviete ako postupovať. Spoločnosť s ručením obmedzeným vzniká zápisom do obchodného registra, čomu predchádza niekoľko dôležitých administratívno-právnych úkonov, ktoré nie je možné vynechať. Spoločnosť s ručením obmedzeným sa vyznačuje základným vkladom, ktorý vytvára spoločník alebo spoločníci spoločnosti a označuje sa ako základné imanie. Všetky náležitosti a postupy, ktoré sa vzťahujú na fungovanie spoločnosti sú uvedené v spoločenskej zmluve alebo zakladateľskej listine, ktorá sa vytvára pri zakladaní spoločnosti. Ako teda založiť spoločnosť?

príprava podnikateľského plánu

Pri zakladaní spoločnosti sa nevyhnete množstvu dokumentov, zmlúv a komunikácii s príslušnými úradmi. Ak sa nehodláte do toho pustiť a navyše k tomu všetkému skúmať a študovať aj príslušné zákony, môžete osloviť nás. Všetku potrebnú prácu odvedieme za vás a po uzavretí kúpno-predajnej zmluvy, dodaní určitých potrebných informácií a právne overených podpisov, už pracujeme bez vás a pre vás. Záznam o zápise spoločnosti do obchodného registra obdržíte aj v písomnej forme.

obrat dosiahnutý pri podnikaní

Predaj ready made sro je jeden z druhov predaja spoločností, na ktoré sa zameriavame. Spoločnosť máte pripravenú na podnikanie v priebehu niekoľkých pracovných dní. Ready made spoločnosti nikdy nepodnikali, nemajú žiadnu históriu, z čoho vyplýva, že nedisponujú žiadnym majetkom, nemajú pohľadávky ani záväzky. V našej databáze spoločností určených na predaj nájdete aj ready made spoločnosti. Ich jednotlivé údaje, ktoré sú už zadané, si môžete zmeniť a prispôsobiť vlastným potrebám a požiadavkám. Zmeny sa zapisujú do obchodného registra. Následne po ukončení celého procesu sa môžete pustiť do vášho vysnívaného podnikania. Spolu to zvládneme jednoducho a rýchlo.