Tovar

Staňte sa vlastníkom s.r.o. za krátku dobu

Prečo je začiatok podnikania z časovej, administratívnej a byrokratickej stránky náročný? Teda za predpokladu, že chcete začať podnikať so svojou novo založenou firmou? Náročné je to práve z dôvodu, že takáto firma sa musí založiť. Čo znamená, že musí prejsť zápisom do Obchodného registra (OR SR) a zaregistrovať sa na daňovom úrade. Je to vlastne proces, v ktorom treba rátať s tým, že vaše podnikateľské plány a obchody pôjdu stranou a čas aj silu budete musieť venovať úradným záležitostiam.

Žena, otázniky

  • V situácii, kedy podnikatelia pred sebou vidia novú príležitosť, a táto si pýta rýchle jednanie, je zdĺhavý proces spojený so zakladaním obchodnej spoločnosti prekážkou.

V takejto situácii to preto môžu vyriešiť aj inak. Zvyčajne prejavia záujem o firmy na predaj. Teda o firmu, ktorá je už zapísaná v Obchodnom registri a zaregistrovaná na daňovom úrade a čaká na svojich záujemcov, resp. na tých, ktorí by ju chceli kúpiť. Práve z dôvodu, aby sa vyhli dlhým úradným procesom a mohli s touto začať v čo najkratšom čase podnikať.

Puzzle, riešenie

V ponuke sa najčastejšie stretnete so spoločnosťami s ručením obmedzeným. S najrozšírenejšou formou podnikania na Slovensku.

  • Založená spoločnosť s ručením obmedzeným sa záujemcovi predá v momente, ako sa na tohto prepíše jej obchodný podiel. Ide teda o pomerne rýchly proces.

Následne je však vhodné zmenu spoločníka, resp. konateľa či nového vlastníka oznámiť na úradoch a inštitúciách, kde je tento podnikateľský subjekt zaregistrovaný. Na zápis tejto zmeny od OR SR sa tiež podá návrh a zmena sa s platnosťou zaeviduje spravidla do niekoľkých dní.

Všeobecne sa považuje za výhodné kúpiť firmu, ktorá je zaregistrovaná na daňovom úrade ako platca DPH. Ak by ste totiž chceli na dane zaregistrovať svoju založenú firmu, úrad by jej mohol prideliť vysokú zábezpeku. Pri založených eseročkách už bolo takisto splatené základné imanie.