When 10 years' worth of labor peace came to the NFL in 2011, so did a massive change in the rules governing practice – during the season, the offseason and, most especially, in training camps. Lengthy double sessions, the dreaded Ryan Tannehill Jerseys by players two-a-days, became a shorter session and a walkthrough.Hitting anywhere outside the games themselves was minimized. Days off during camp were required. Perhaps as worrisome to coaching staffs, not to mention players on the roster bubble, was a significant decrease in teaching time.Unless the collective bargaining agreement is opened before it expires after the 2020 season, none of that will change. And the complaints will remain."Some of the things, Cameron Wake Jerseys that you can't put a player in front of a player in the offseason even with a pad on," Cowboys linebackers coach Matt Eberflus said of one major problem. "That to me is restrictive because you have to use managers and those types of things. The rules are the rules and we abide by the rules. But I think that at times can be a little bit restrictive."So does Falcons guard Ben Garland, to a degree."I think it depends on who you are," the veteran of three NFL seasons said. "If you are a guy who is really young and a free agent and doesn't have a lot of reps, it is really tough for you because it really limits your reps and your experience."If you're an older guy, a vet like Alex Mack and Andy Levitre who have played a lot of years and you can just come out here and get Mario Williams Jerseys these nice, crisp, hard and fast reps, I think it's very beneficial."That'd be tough as a rookie free agent to come in here and only get a few snaps to show yourself."Where coaches would run and rerun plays that didn't look right in the pre-2011 training camps, they now must turn to film study, videos, photos and other teaching methods in many cases. Some of the great strategists of the game, from Pete Carroll in Seattle to John Jarvis Landry Jerseys Harbaugh in Baltimore, have become educators at OTAs, minicamps and during the summer. Having veterans who have been on the same team for a while is a major boost to the coaches.

Slovník leasingových pojmov

PDF Tlačiť E-mail
Slovnik vysvetlení pojmov o leasingu

Doba leasingu

je doba, na ktorú sa uzatvára leasingový vzťah a závisí od predmetu leasingu a doby jeho odpisovania v zmysle Zákona o dani z príjmov.

Obstarávacia cena

je cena, za ktorú prenajímateľ zadováži predmet finančného leasingu, podľa výberu leasingového nájomcu, ktorý si ho následne prenajme a bude splácať túto cenu v leasingových splátkach.

Leasingová cena

je obstarávacia cena navýšená o leasingové navýšenie. Leasingové navýšenie je tvorené z celkových finančných nákladov prenajímateľa pri zadovážení predmetu finančného leasingu, pričom najväčší podiel predstavujú náklady na refinancovanie – úver. Ďalšou podstatnou súčasťou leasingového navýšenia je marža – hrubý zisk prenajímateľa.

Zmluvný poplatok

je jednorazový poplatok, ktorý sa zmluvne dohodne a súvisí s vystavením leasingovej zmluvy. Zmluvný poplatok hradí leasingový nájomca prenajímateľovi pri uzatvorení leasingovej zmluvy. Jeho výška sa určuje konkrétnym percentom z obstarávacej ceny predmetu finančného leasingu alebo paušálne.

Predajná cena

je jednorazová platba pri kúpe predmetu finančného leasingu, ktorú leasingový nájomca hradí prenajímateľovi pri ukončení leasingovej zmluvy. Predajná cena môže byť určená konkrétnym percentom z obstarávacej ceny, paušálne alebo vo výške zostatkovej ceny predmetu finančného leasingu.

Leasingové splátky

sú platby, ktoré leasingový nájomca platí prenajímateľovi za využívanie úžitkových a technických vlastností predmetu finančného leasingu. Leasingový nájomca platí leasingové splátky na základe splátkového kalendára, ktorý je vystavený k leasingovej zmluve a zároveň slúži ako daňový doklad, v ktorom sú uvedené všetky zdaniteľné plnenia, ktoré nastanú počas doby leasingu. Výška leasingových splátok je prispôsobená finančným možnostiam leasingového nájomcu a typu predmetu finančného leasingu.

Prvá navýšená leasingová splátka

je časť obstarávacej ceny predmetu finančného leasingu, ktorú leasingový nájomca hradí prenajímateľovi pri podpísaní leasingovej zmluvy. Prvá navýšená leasingová splátka je súčasťou prvej platby zo strany leasingového nájomcu. Prvá navýšená leasingová splátka môže byť hradená formou nultej splátky alebo zálohy na nájomné. Pri úhrade formou nultej splátky je možný okamžitý odpočet DPH z celej prvej navýšenej leasingovej splátky. Okrem prvej navýšenej leasingovej splátky leasingový nájomca hradí v prvej platbe prvú riadnu leasingovú splátku a poistné, ak poistenie bolo dohodnuté prenajímateľom.

Zostatková hodnota

je hodnota, ktorú má predmet finančného leasingu z pohľadu odpisovania na konci doby leasingu, a ktorá bola vopred dohodnutá medzi leasingovým nájomcom a prenajímateľom. Pri ukončení leasingového vzťahu prenajímateľ odpredá leasingovému nájomcovi predmet finančného leasingu za zostatkovú hodnotu.

Periodicita splácania

je určenie pravidelnosti splácania leasingových splátok v splátkovom kalendári. Periodicita môže byť mesačná, štvrťročná alebo sa môže určiť podľa sezónnosti využívania predmetu finančného leasingu.